VYNÁLEZy

Vynálezem je takové technické řešení, které je nové, je výsledkem vynálezecké činnosti a je možné ho vyrábět nebo jinak využívat v různých oblastech hospodářství. Vynález je možné chránit patentem. Pro udělení patentu musí mít vynález určitou vynálezeckou výši, musí tedy splňovat přísné tvůrčí požadavky. Patentem lze chránit technické řešení až 20 let.

 

Na vynález se uděluje patentová listina.

5 důvodů, proč využít patentovou ochranu

Zajistí monopol pro využívání technického řešení na určitém území.

Zabraňuje neoprávněnému komerčnímu využití technického řešení jinými osobami.

Zajistí konkurenční výhodu na trhu.

Je vysoce ceněným nástrojem pro další komerční využití.

Významnou měrou přispívá k dobré pověsti podniku.

 

Jiné možnosti pro ochranu vynálezu a jejich důsledky:

  • obchodní tajemství - udržení obchodního tajemství je obtížné a vymahatelnost práv je nejistá
  • předvedení vynálezu (např. na výstavě bez dočasné ochrany nebo výstavní priority) – vynález se stane volně dostupným objektem, který může být volně využíván bez souhlasu vynálezce
  • zveřejnění vynálezu bez patentové ochrany v díle, které lze chránit autorským právem (např. v publikaci) - ochrana autorským právem se vztahuje jen na rozmnožování publikace, ale nezabrání samotnému využívání vynálezu
  • uvedení na trh bez ochrany patentem či užitným vzorem - způsobí ztrátu novosti vynálezu a kdokoliv může vynález využívat bez souhlasu vynálezce

Jakým způsobem lze zpeněžit průmyslový vzor?

  • lze jej převést na jinou osobu (prodat)
  • je možné k němu poskytnout licenci a mít příjmy z licenčních poplatků
  • je možné jej finančně ocenit a jeho hodnotu např. vložit do majetku společnosti
  • je možné jej zastavit

Pro další informace nás kontaktujte zde.

POSLAT DOTAZ

 

Kancelář

Nerudova 1095, 664 34 Kuřim

Brno a okolí, Jihomoravský kraj, ČR

Tel./fax 541 231 784

Ing. Marie Jandová

patentový zástupce

mobil: +420 606 254 592

e-mail:janding@volny.cz

Mgr. Kateřina Vaňková

patentový zástupce

mobil: +420 728 402 903

e-mail: vankova@patentagency.cz