UŽITNÉ VZORY

Užitný vzor se často označuje jako tzv. malý patent. Uděluje se na menší mechanické, praktické vynálezy (zařízení, nástroje, předměty do domácnosti), které jsou nové, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a je možné je vyrábět nebo jinak využívat v různých oblastech hospodářství.  Užitným vzorem lze chránit technické řešení až 10 let.

 

Na užitný vzor se vydává Osvědčení o zápisu.

5 důvodů, proč využít ochranu užitným vzorem

Zabraňuje neoprávněnému komerčnímu využití technického řešení jinými osobami.

Oproti patentu bývá řízení o užitném vzoru jednodušší, rychlejší a také levnější.

Standard vynálezecké činnosti může mít nižší úroveň než u patentovatelných vynálezů.

Je vhodné pro rychlou reakci na poptávky trhu.

Významnou měrou přispívá k dobré pověsti podniku.

 

Jiné možnosti pro ochranu vynálezu a jejich důsledky:

  • obchodní tajemství - udržení obchodního tajemství je obtížné a vymahatelnost práv je nejistá
  • předvedení vynálezu (např. na výstavě bez dočasné ochrany nebo výstavní priority) – vynález se stane volně dostupným objektem, který může být volně využíván bez souhlasu vynálezce
  • zveřejnění vynálezu bez ochrany užitným vzorem v díle, které lze chránit autorským právem (např. v publikaci) - ochrana autorským právem se vztahuje jen na rozmnožování publikace, ale nezabrání samotnému využívání vynálezu
  • uvedení na trh bez ochrany užitným vzorem či patentem - způsobí ztrátu novosti vynálezu a kdokoliv může vynález využívat bez souhlasu vynálezce

Jakým způsobem lze zpeněžit průmyslový vzor?

  • lze jej převést na jinou osobu (prodat)
  • je možné k němu poskytnout licenci a mít příjmy z licenčních poplatků
  • je možné jej finančně ocenit a jeho hodnotu např. vložit do majetku společnosti
  • je možné jej zastavit

Pro další informace nás kontaktujte zde.

POSLAT DOTAZ

 

Kancelář

Nerudova 1095, 664 34 Kuřim

Brno a okolí, Jihomoravský kraj, ČR

Tel./fax 541 231 784

Ing. Marie Jandová

patentový zástupce

mobil: +420 606 254 592

e-mail:janding@volny.cz

Mgr. Kateřina Vaňková

patentový zástupce

mobil: +420 728 402 903

e-mail: vankova@patentagency.cz