užiTEČNÉ ODKAZY

 

České portály

Portál o duševním vlastnictví: www.dusevnivlastnictvi.cz

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů: www.csvz.cz

Asociace výzkumných organizací: www.avo.cz

Technologické centrum AV ČR: www.tc.cz

Asociace inovačního podnikání ČR: www.aipcr.cz

České centrum pro podporu inovací: www.circ.cz

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace: www.czelo.cz

Zahraniční portály

Portál o duševním vlastnictví zřízený Evropskou komisí:
www.iprhelpdesk.eu

Patenty nabízené k prodeji nebo licencování: www.1000inventions.com

Portál evropských národních patentových úřadu, EPO A OHIM podporovaný Evropskou komisí: www.innovaccess.eu

Evropský portál o výzkumných projektech: www.cordis.europa.eu

Mezinárodní federace výzkumných asociací: www.ifia.com

Činnost Evropské unie - výzkum a vývoj:
www.europa.eu/pol/rd/index_en.htm

 

 

Kancelář

Nerudova 1095, 664 34 Kuřim

Brno a okolí, Jihomoravský kraj, ČR

Tel./fax 541 231 784

Ing. Marie Jandová

patentový zástupce

mobil: +420 606 254 592

e-mail:janding@volny.cz

Mgr. Kateřina Vaňková

patentový zástupce

mobil: +420 728 402 903

e-mail: vankova@patentagency.cz