rešerše

Význam slova rešerše – co je rešerše?

Vyhledávání informací o určité problematice na základě zadaného dotazu a také výsledek tohoto vyhledávání.

 

Proč zpracovat rešerši v oblasti průmyslově právní ochrany?

Protože na základě nalezených informací se lze vyhnout možným právním sporům.

 

Co všechno obsahuje zpracovaná rešerše?

Úvodní list, seznam relevantních dokumentů a rešeršní zprávu, ve které se vyjádříme k tématu, popř. navrhneme další postup.

 

Jaké typy rešerše nejčastěji zpracováváme?

Rešerše na novost, stav techniky, patentové rodiny, jméno přihlašovatele nebo původce, právní stav (vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory)

Rešerše na starší již registrované ochranné známky, jméno přihlašovatele, právní stav

Kdy požádat o zpracování rešerše?

  1. Když máte v úmyslu přihlásit k ochraně nové řešení, ať už technické nebo designové, nebo přihlásit k ochraně nové označení, logo, apod. (na základě provedené rešerše zjistíte, co je již přihlášeno a vyhnete se tak případným právním sporům).
  2. Před započetím nového výrobního programu (může se totiž stát, že stejný výrobek již někdo vynalezl před vámi a rešerše na zjištění takového stavu Vám může ušetřit náklady vynaložené na nový výrobní program).
  3. V případě inovací (pomocí rešerše dostanete informace o potřebných řešeních, na která můžete případně navázat).
  4. Pokud máte v úmyslu využít licenci, je třeba zjistit, zda předmětné právo je stále platné (to Vám ušetří náklady v případě, že posléze zjistíte, že je Vám nabízena licence k právu, které již pozbylo své platnosti).
  5. Když potřebujete zjistit, co všechno má chráněna Vaše konkurence (znalost Vaší konkurence Vám v souladu s marketingovými plány může zlepšit postavení na trhu).
  6. Pokud obdržíte zprávu o tom, že porušujete práva určité osoby (je třeba zjistit, jestli tomu tak opravdu je, zda jsou jeho práva platná a v jakém rozsahu).
  7. Při zjištění toho, jakým směrem se vyvíjí technologie (vhodné při rozhodování o tom, jakým směrem se má ubírat další výzkum a vývoj podniku).
  8. Při zpracování grafického návrhu nového loga (abyste se tak vyhnuli případnému napodobování).

Proč se obrátit na patentového zástupce?

Patentový zástupce má s prováděním rešerší zkušenosti. Zná vhodné rešeršní strategie, ví, v jakých databázích má příslušné informace hledat, zná možnosti operátorů používaných v databázových systémech, ví, co ještě lze, co již ne (klient se tak dozví tzv. přidanou hodnotu). Např. při zjištění, zda určité označení je či není již chráněno, nestačí pouze zadat toto označení do názvu, ale je třeba hledat i podle jiných hledisek, neboť přihlašované označení nesmí být ani shodné se zapsanou ochrannou známkou, ani jí podobné. Klient taková hlediska nezná, a může proto opomenout velmi důležité informace.

Pro více informací nás kontaktujte ZDE.

Žádost o provedení rešerše na ochrannou známku.

PŘEJÍT NA FORMULÁŘ

 

Kancelář

Nerudova 1095, 664 34 Kuřim

Brno a okolí, Jihomoravský kraj, ČR

Tel./fax 541 231 784

Ing. Marie Jandová

patentový zástupce

mobil: +420 606 254 592

e-mail:janding@volny.cz

Mgr. Kateřina Vaňková

patentový zástupce

mobil: +420 728 402 903

e-mail: vankova@patentagency.cz