PRŮMYSLOVÝ VZOR

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled (design) výrobku nebo jeho části. Jako průmyslový vzor lze přihlásit k ochraně výrobek, který je nový a který je typický zejména svým tvarem, liniemi, obrysy, barvou, strukturou nebo zdobením. Jedná se především o produktový design, průmyslový design či grafický design. Průmyslovým vzorem lze chránit designové řešení až 25 let.

 

Na průmyslový vzor se vydává Osvědčení o zápisu.

CO OD VÁS BUDEME PRO REGISTRACI PRŮMYSLOVÉHO VZORU POTŘEBOVAT?

 • objednávku
 • podepsanou plnou moc pro zastupování pro přihlašování v ČR (formulář plné moci vám zašleme mailem)
 • vyobrazení vašeho průmyslového vzoru nejlépe ve formátu jpg nebo pdf (vhodné vyobrazení s vámi budeme průběžně konzultovat)
 • vaše osobní údaje, jako je jméno/název společnosti, IČ (pokud jste podnikající osoba), adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Tyto osobní údaje budeme potřebovat pro řízení před příslušnými úřady a bude s nimi nakládáno v souladu s legislativou Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR)

O průběhu celého přihlašovacího řízení vás budeme nadále průběžně informovat. Jako zdárné ukončení celé registrace obdržíte Osvědčení o zápisu průmyslového vzoru s právem výlučného užívání předmětného průmyslového vzoru pro území, pro jaké je chráněno.

 

5 DŮVODŮ, PROČ MÍT CHRÁNĚNÝ PRŮMYSLOVÝ VZOR (DESIGN)

Chráněný design nesmí bez souhlasu svého majitele užívat jiná osoba.

Nikdo jiný nesmí používat ani podobný design.

Design výrobku usnadňuje spotřebitelům výběr, nakupují-li spotřebitelé určité výrobky, je působivý design pro spotřebitele více atraktivní.

Chráněný design posiluje svou tržní hodnotu, čímž se stává ekonomicky významnou částí nehmotného majetku.

Design výrobku podporuje marketing a prodej výrobků, čímž vytváří dobrou pověst podniku, která může být na trhu přeměněna ve vyšší zisk.

REGISTRACE PRŮMYSLOVÉHO VZORU  – JAK U NÁS VŠE PROBÍHÁ?

PŘED PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY PRŮMYSLOVÉHO VZORU:

 • kontaktujte nás mailem nebo nám zavolejte a domluvíme si schůzku (jako patentoví zástupci jsme vázáni stavovskými předpisy mlčenlivostí, a proto nemusíte mít obavy z vyzrazení)
 • provedeme rešerši a zjistíme, zda již podobný průmyslový vzor není chráněn, a to jak v ČR, EU, tak i mezinárodním zápisem.

Vyhodnotíme výsledky rešerše a doporučíme vám, jak dále postupovat, jaké varianty průmyslového vzoru chránit, jaké nikoliv.

 

JAK SE PO REGISTRACI STARAT O PRŮMYSLOVÝ VZOR?

 • průmyslový vzor je v ČR i EU platný po dobu 5 let, poté jej lze prodlužovat vždy na dalších 5 let až pod celkovou dobu 25 let. Protože víme, že máte spoustu dalších starostí, sledujeme lhůtu na prodloužení my a včas vás na ni upozorníme
 • konkurence nikdy nespí, a proto se může stát, že jakmile váš průmyslový vzor vejde ve známost a bude úspěšný, vaše konkurence z toho bude chtít možná také těžit, a začne váš průmyslový vzor napodobovat. Proto provádíme službu sledování nově přihlášených průmyslových vzorů, kdy provádíme pravidelné rešerše a zjišťujeme, zda někdo nepřihlašuje podobný průmyslový vzor. Pokud najdeme průmyslový vzor, který je podobný tomu vašemu a mohl by vám konkurovat, ihned vám dáme vědět, abyste se mohli účinně bránit.

 

 

Jakým způsobem lze zpeněžit průmyslový vzor?

 • převést na jinou osobu (prodat)
 • poskytnout k němu licenci a získat tak příjmy z licenčních poplatků
 • finančně ocenit a jeho hodnotu vložit do majetku společnosti
 • zastavit

Pro další informace nás kontaktujte zde.

POSLAT DOTAZ

 

Kancelář

Nerudova 1095, 664 34 Kuřim

Brno a okolí, Jihomoravský kraj, ČR

Tel./fax 541 231 784

Ing. Marie Jandová

patentový zástupce

mobil: +420 606 254 592

e-mail:janding@volny.cz

Mgr. Kateřina Vaňková

patentový zástupce

mobil: +420 728 402 903

e-mail: vankova@patentagency.cz