OCHRANNÁ ZNÁMKA

Ochrannou známkou může být takové označení, které je dostatečně odlišné od jiných označení užívaných pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby. Na ochrannou známku se vydává Osvědčení o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn užívat s ochrannou známkou označení ®. Ochranná známka platí 10 let a je možné ji prodlužovat vždy o dalších 10 let.

 

Ochrannou známkou může být jakékoliv označení, a to zejména slovo, obchodní nebo doménové jméno, logo, barva nebo kombinace barev, kresba, stylizované písmeno nebo číslice nebo jejich kombinace, tvar výrobku nebo jeho obal, zvuk, hologram, vzor apod.

REGISTRACE OCHRANNÉ ZNÁMKY  – JAK U NÁS VŠE PROBÍHÁ?

PŘED PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY OCHRANNÉ ZNÁMKY:

 • kontaktujte nás mailem nebo nám zavolejte a zašlete nám označení, které máte v úmyslu chránit (jako patentoví zástupci jsme vázáni stavovskými předpisy mlčenlivostí, a proto nemusíte mít obavy z vyzrazení)
 • provedeme rešerši a zjistíme, zda vaše označení, nebo podobné označení již není chráněno, a to jak v ČR, EU, tak i mezinárodním zápisem. Upozorníme vás také na možné kolize s doménovými jmény. Vyhodnotíme výsledky rešerše a doporučíme vám, jaký druh ochranné známky zvolit, čemu se vyhnout
 •  v případě, že nás požádáte o zastupování při přihlašovacím řízení, bude cena za rešerši v celkové ceně za registraci. V opačném případě se služba za rešerši platí zvlášť.

 

CO OD VÁS BUDEME PRO REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY POTŘEBOVAT?

 • objednávku
 • podepsanou plnou moc pro zastupování (formulář plné moci vám zašleme mailem)
 • vyobrazení vašeho loga (pokud je v jiné než slovní podobě) nejlépe ve formátu jpg nebo pdf
 • odsouhlasení seznamu výrobků a služeb, který pro vás vytvoříme na základě mezinárodních předpisů (tento seznam s vámi budeme průběžně konzultovat)
 • vaše osobní údaje, jako je jméno/název společnosti, IČ (pokud jste podnikající osoba), adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Tyto osobní údaje budeme potřebovat pro řízení před příslušnými úřady a bude s nimi nakládáno v souladu s legislativou Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR)

O průběhu celého přihlašovacího řízení vás budeme nadále průběžně informovat. Jako zdárné ukončení celé registrace obdržíte Osvědčení o zápisu ochranné známky s právem výlučného užívání ochranné známky pro výrobky a služby pro které je zapsána.

 

JAK SE PO REGISTRACI STARAT O OCHRANNOU ZNÁMKU?

 • ochranná známka je v ČR i EU platná po dobu 10 let, poté ji lze prodlužovat vždy na dalších 10 let. Protože víme, že máte spoustu dalších starostí, sledujeme lhůtu na prodloužení my a včas vás na ni upozorníme
 • konkurence nikdy nespí, a proto se stává, že jakmile vaše ochranná známka vejde ve známost a bude úspěšná, vaše konkurence z toho bude chtít možná také těžit a začne napodobovat vaši ochrannou známku. Proto provádíme službu sledování (monitoring) nově přihlášených ochranných známek, kdy procházíme veškeré nově přihlášené ochranné známky. Pokud najdeme přihlášku ochranné známky, která je podobná té vaší, ihned vám dáme vědět, protože v této fázi registračního řízení se můžete účinně bránit.

 

5 DŮVODŮ, PROČ MÍT CHRÁNĚNÝ NÁZEV, LOGO, ZNAČKY VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB

Bez souhlasu svého vlastníka nikdo nesmí užívat stejnou ochrannou známku pro stejné nebo podobné výrobky a služby.

Nikdo jiný nesmí používat ani podobnou ochrannou známku pro stejné nebo podobné výrobky a služby.

Ochranná známka usnadňuje spotřebitelům výběr, nakupují-li spotřebitelé určité výrobky nebo využívají-li určité služby, činí chráněné označení výrobky a služby více atraktivní a působí na zachování věrnosti značce mezi spotřebiteli.

Chráněné označení posiluje svou tržní hodnotu, čímž se stává ekonomicky významnou částí nehmotného majetku.

Ochranná známka podporuje marketing a prodej výrobků nebo poskytování služeb, čímž vytváří dobrou pověst podniku, která může být na trhu přeměněna ve vyšší zisk.

JAKÁ JE CENA ZA REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY?

 

 

Cena za registraci se skládá ze dvou složek, a to správního poplatku, který se platí příslušnému registračnímu úřadu a odměny patentovému zástupci. Cena se řídí podle počtu tříd, pro které je ochranná známka chráněna, a podle území, na kterém má být chráněna. Je proto z finančního hlediska rozdíl mezi národní ochrannou známkou, ochrannou známkou Evropské unie a mezinárodní ochrannou známkou.

 

Pro národní českou ochrannou známku jsou finanční náklady následující:

 • 5.000 Kč správní poplatek (pro 3 třídy výrobků a služeb)
 • 6.500 Kč odměna patentovému zástupci za zajištění registrace slovní nebo obrazové ochranné známky (v tomto balíčku je zahrnuta rešerše s doporučením, jak dále postupovat, zpracování seznamu výrobků a služeb, podání na úřad, zveřejnění, registrace, osvědčení, konzultace v průběhu celého řízení)

Nejsme plátci DPH, a proto je cena za českou ochrannou známku při bezproblémovém řízení konečná.

 

Pokud byste chtěli přihlásit netradiční ochrannou známku, jako je např. ochranná známka zvuková, poziční, prostorová, se vzorem, pohybová, multimediální, holografická apod., přičítá se cena za rešerši zvlášť.

Pro registraci ochranné známky Evropské unie, mezinárodní ochranné známky nebo samostatné národní ochranné známky (např. Slovensko, Rakousko, Čína, Tchaj-wan, Rusko, USA, Kanada aj.), je třeba vypracovat finanční kalkulaci. V takovém případě nás prosím kontaktujte.

Žádost o provedení rešerše na ochrannou známku.

PŘEJÍT NA FORMULÁŘ

„Pokud by se měl tento podnik  rozdělit, vzal bych si raději značky, ochranné známky a dobré jméno společnosti a vy byste si mohli nechat všechny ostatní hmotné věci – a já bych dopadl lépe než vy.“

(John Stuart, prezident společnosti Quaker Oats Ltd.)

Jakým způsobem zpeněžit ochrannou známku?

 • převést na jinou osobu (prodat)
 • poskytnout k ní licenci a získat tak příjmy z licenčních poplatků
 • finančně ocenit a její hodnotu vložit do majetku společnosti
 • zastavit

Pro další informace nás kontaktujte zde.

POSLAT DOTAZ

 

Kancelář

Nerudova 1095, 664 34 Kuřim

Brno a okolí, Jihomoravský kraj, ČR

Tel./fax 541 231 784

Ing. Marie Jandová

patentový zástupce

mobil: +420 606 254 592

e-mail:janding@volny.cz

Mgr. Kateřina Vaňková

patentový zástupce

mobil: +420 728 402 903

e-mail: vankova@patentagency.cz