Ochranné známky

Ochrannou známkou může být takové označení, které je dostatečně odlišné od jiných označení užívaných pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby. Na ochrannou známku se vydává Osvědčení o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn užívat s ochrannou známkou označení ®. Ochranná známka platí 10 let a je možné ji prodlužovat vždy o dalších 10 let.

 

Ochrannou známkou mohou být zejména loga, slogany, kresby, etikety, barvy a kombinace barev, písmena, číslice, zkratky, kombinace písmen, číslic a značek, tvar výrobku nebo jeho obal, obchodní nebo doménová jména, hudební fráze.

5 důvodů, proč mít chráněné firemní označení, logo, značky výrobků nebo služeb

Chráněné označení nesmí bez souhlasu svého vlastníka užívat jiná osoba pro stejné nebo podobné výrobky a služby.

Nikdo jiný nesmí používat ani označení podobné chráněnému označení, a to pro stejné nebo podobné výrobky a služby.

Ochranná známka usnadňuje spotřebitelům výběr, nakupují-li spotřebitelé určité výrobky nebo využívají-li určité služby, činí chráněné označení výrobky a služby více atraktivní a působí na zachování věrnosti značce mezi spotřebiteli.

Chráněné označení posiluje svou tržní hodnotu, čímž se stává ekonomicky významnou částí nehmotného majetku.

Ochranná známka podporuje marketing a prodej výrobků nebo poskytování služeb, čímž vytváří dobrou pověst podniku, která může být na trhu přeměněna ve vyšší zisk.

Žádost o provedení rešerše na ochrannou známku.

PŘEJÍT NA FORMULÁŘ

Jakým způsobem zpeněžit ochrannou známku?

  • lze ji převést na jinou osobu (prodat)
  • je možné k ní poskytnout licenci a získat tak příjmy z licenčních poplatků
  • je možné ji finančně ocenit a její hodnotu např. vložit do majetku společnosti
  • je možné ji zastavit

„Pokud by se měl tento podnik  rozdělit, vzal bych si raději značky, ochranné známky a dobré jméno společnosti a vy byste si mohli nechat všechny ostatní hmotné věci – a já bych dopadl lépe než vy.“

(John Stuart, prezident společnosti Quaker Oats Ltd.)

Pro další informace nás kontaktujte zde.

POSLAT DOTAZ

 

Kancelář

Nerudova 1095, 664 34 Kuřim

Česká republika

Tel./fax 541 231 784

Ing. Marie Jandová

patentový zástupce

mobil: +420 606 254 592

e-mail:janding@volny.cz

Mgr. Kateřina Vaňková

patentový zástupce

mobil: +420 728 402 903

e-mail: vankova@patentagency.cz