Jak vytvořit značku – na co myslet?

Při vytváření značky je důležité:

  • ujasnit si, zda se jedná o název pro výrobek, službu či o název pro firmu
  • zaměřit se na charakter firmy, výrobku nebo služby
  • myslet na to, pro jakou cílovou skupinu je třeba název vytvořit
  • ujasnit si, zda se jedná o zastřešující značku nebo o název stojící samostatně

Jaká by značka měla být?

Originální

Originální název dokáže odlišit výrobky a služby jednoho podnikatele od konkurence. Spotřebitel tak pozná, komu název přísluší a není uváděn v omyl. Originalita je rovněž vyžadována zákonem. Občanský zákoník tento požadavek několikrát zdůrazňuje. Například v § 424 jasně stojí: „Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit klamavě“. Klamavost, vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti je dále řešeno v ustanoveních o nekalé soutěži.

 

Libozvučná

Název by neměl být dlouhý, složitý a těžko vyslovitelný. Je proto vhodné, aby byl lehce zapamatovatelný. Při vytváření nového názvu lze vytvořit nové slovo (např. na základě již známého slova), složeninu (propojení dvou nebo více slov) nebo slovní hříčku (např. záměna jednoho písmene evokující dvojsmyslnost). Při promýšlení názvu je třeba brát v úvahu také skloňování a komolení cizojazyčných názvů. V každém případě by mělo jít o název, který je lehce vyslovitelný v jazycích těch zemí, do kterých budou výrobky nebo služby s tímto názvem uvedeny.

 

Pozitivní

Obchodní název by neměl vyvolávat negativní emoce, vzbuzovat výsměch nebo evokovat nevhodné souvislosti.

 

Přiměřeně dlouhá

Někdy se tvrdí, že značka by měla mít 5–6 písmen a 2–4 slabiky, avšak existují známé značky, které do tohoto striktního pravidla nespadají. Je tedy třeba nelpět na tomto pravidlu a upřednostnit spíše jiná kritéria.

Co může název obsahovat?

  • jméno podnikatele či jiných osob, a to včetně přezdívek nebo kombinace jména s oborem podnikání
  • předmět a charakter činnosti
  • zástupné symboly a názvy převzaté z jiných oblastí
  • zkratky

 

 

Kancelář

Nerudova 1095, 664 34 Kuřim

Brno a okolí, Jihomoravský kraj, ČR

Tel./fax 541 231 784

Ing. Marie Jandová

patentový zástupce

mobil: +420 606 254 592

e-mail:janding@volny.cz

Mgr. Kateřina Vaňková

patentový zástupce

mobil: +420 728 402 903

e-mail: vankova@patentagency.cz