PATENTOVÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁŘ

Ing. Marie Jandová a Mgr. Kateřina Vaňková

členové Komory patentových zástupců ČR a kvalifikovaní Evropští zástupci pro ochranné známky a průmyslové vzory

V oblasti průmyslově právní ochrany pracujeme již od již od roku 1991.  Provádíme činnosti související s ochranou práv na označení a ochranou technických a designových řešení. Naší velkou předností je pečlivost, se kterou provádíme veškeré své činnosti, i starostlivost, kterou věnujeme našim klientům.

NAŠE PATENTOVÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁŘ PROVÁDÍ

  • rešerše v českých i zahraničních databázích
  • zajišťování ® pro značky výrobků nebo služeb, loga, názvy obchodních jmen, slogany apod. (ochranné známky) v ČR, EU a mezinárodně
  • zajišťování ochrany technických řešení (vynálezů a užitných vzorů) v ČR
  • zajišťování ochrany designových řešení (průmyslových vzorů) v ČR, EU a mezinárodně
  • zastupování před příslušnými úřady v průběhu správních řízení (přihlašovacích, námitkových, připomínkových, zrušovacích, určovacích…)
  • sledování průmyslově právních aktivit konkurence
  • poradenství v oblasti průmyslově právní ochrany
  • zpracování smluv a odborných posudků
  • překlady z angličtiny, italštiny a němčiny týkající se průmyslového vlastnictví

Ochranné známky

Ochrannou známkou může být takové označení, které je dostatečně odlišné od jiných označení užívaných pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby. Na ochrannou známku se vydává Osvědčení o zápisu. Vlastník ochranné známky...

 

Průmyslové vzory

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled (design) výrobku nebo jeho části. Jako průmyslový vzor lze přihlásit k ochraně výrobek, který je nový a který je typický zejména svým tvarem, liniemi, obrysy, barvou, strukturou nebo zdobením.

 

Vynálezy

Vynálezem je takové technické řešení, které je nové, je výsledkem vynálezecké činnosti a je možné ho vyrábět nebo jinak využívat v různých oblastech hospodářství. Vynález je možné chránit patentem. Pro udělení patentu...

Užitné vzory

Užitný vzor se často označuje jako tzv. malý patent. Uděluje se na menší mechanické, praktické vynálezy (zařízení, nástroje, předměty do domácnosti), které jsou nové, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a je možné...

 

Žádost o provedení rešerše na ochrannou známku.

PŘEJÍT NA FORMULÁŘ

 

Kancelář

Nerudova 1095, 664 34 Kuřim

Česká republika

Tel./fax 541 231 784

Ing. Marie Jandová

patentový zástupce

mobil: +420 606 254 592

e-mail:janding@volny.cz

Mgr. Kateřina Vaňková

patentový zástupce

mobil: +420 728 402 903

e-mail: vankova@patentagency.cz